AGILITZEM LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Dilluns, 22 d'octubre de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de Tona ha implantat la signatura biomètrica al seu servei d’atenció a la ciutadania per agilitzar la gestió administrativa municipal i minimitzar l’ús del paper. 

Aquest sistema amb tauletes digitals permet que les instàncies i la documentació presentada per la ciutadania de manera presencial es faci per mitjans electrònics sense necessitat de certificats digitals ni mitjans electrònics especials.

Els documents obtinguts amb suport electrònic tenen garantida la seva autenticitat gràcies a les dades biomètriques de la signatura del ciutadà recollides amb la mateixa validesa que una signatura manuscrita tradicional. A més, amb aquest sistema, és impossible replicar la signatura i l’Ajuntament dóna compliment a la Llei 39/2015 de tramitació electrònica dels procediments administratius. Amb aquesta mesura, es facilita l’accés als nous serveis que ofereix l’administració electrònica a tots els veïns i veïnes de la localitat.

Inicialment, la signatura biomètrica s’ha implantat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, però no es descarta una segona fase on s’incorpori el sistema a altres dependències municipals.

La implantació de la signatura biomètrica forma part del pla de transformació digital que l’Ajuntament de Tona duu a terme per millorar els sistemes de gestió i fer evolucionar l’administració cap a una organització cada vegada més eficient, àgil i transparent. Es tracta d’una adaptació tant tecnològica com organitzativa del propi Ajuntament, que té com a objectiu final la millora de la prestació dels serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania.

 

Darrera actualització: 22.10.2018 | 16:59