Infància i Joventut

Marc Poveda i Mayans

JOVENTUT

La Regidoria de Joventut és la responsable de planificar, impulsar i gestionar les polítiques i els serveis adreçats als i les joves.  La missió és dotar els joves de les eines necessàries perquè puguin efectuar totes les transicions necessàries per arribar a l’autonomia i l’apoderament social.

  • Promou, coordina i gestiona programes i activitats d’àmbit juvenils al municipi, en coordinació amb les entitats i amb altres àrees del consistori.
  • Impulsa i gestiona el Punt Jove de Tona – Servei d’informació Juvenil/ Espai Jove, l’equipament juvenil que promou la plena ciutadania dels i les joves a través de l'orientació, dinamització i participació juvenil.
 
INFÀNCIA
 
L’objectiu de l’àrea d'Infància és millorar el benestar social de la infància i la família mitjançant la prestació de serveis i l’impuls de la xarxa social, especialment quan es troben en situació de risc social.
La metodologia utilitzada està vinculada als protocols i procediments elaborats tant per la detecció i valoració de situacions de risc com per l’aplicació dels plans d’atenció social i familiar. Per ajudar els infants i les seves famílies aquesta àrea es coordina directament amb l’àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament.

A grans trets es pretén:

• Afavorir la socialització dels infants, adolescents i les seves famílies, realitzant intervencions integradores, de participació i de qualitat.
• Promoure programes de prevenció i promoció de la infància i la família.
• Dur a terme projectes i programes de protecció, intervenció i tractament en infància i famílies en situació de risc.
Facilitar recursos i suport educatiu a les famílies per tal de reforçar la seva funció parental, millorant les seves capacitats i competències.
• Potenciar la gestió i coordinació entre recursos destinats a la infància amb especial vulnerabilitat.

Darrera actualització: 11.12.2017 | 09:14