Desenvolupament local i gestió patrimonial

Carles Padrós i Gómez

L'objectiu de la regidoria és potenciar el desenvolupament socioeconòmic i millorar l'economia local de Tona, així com promocionar els atractius turístics i patrimonials per fer-los més atraients als visitants.

Desenvolupament Local
S'ofereix assessorament i suport per a particulars (orientació professional i ocupacional, borsa de treball,...) i a empreses i a la creació d'empreses a través del Servei d’Ocupació i Desenvolupament Local de la Mancomunitat la Plana. Aquest Servei també dóna suport i s'impulsen altres iniciatives en diferents àmbits per tal de millorar el teixit empresarial i dinamitzar econòmicament el municipi, especialment en el comerç local buscant la proximitat i la qualitat.

Des d'aquesta àrea també s'ofereix atenció a la ciutadania en cas de reclamacions, queixes o petició d'informació sobre temes de consum. Es tracta d'un servei que s'ofereix diàriament amb el suport de l'Àrea de Consum de la Diputació de Barcelona.

Des d’aquesta regidoria s’organitzen les fires, el mercat setmanal i altres fires de venda no sedentària i puntuals.

Patrimoni i Turisme
Un altre camp de treball és la gestió del patrimoni local (Camp de les Lloses, romànic, Ruta de l’aigua i món dels balnearis, tradicions i riquesa patrimonial intangible, ...), amb l’objectiu de promocionar el poble i el turisme local, desenvolupant iniciatives per a la dinamització del municipi. Aquestes activitats entronquen amb la marca TONA AMUNT!, que ens han de permetre potenciar el seus quatre eixos: Sostenibilitat, Tradició, Educació i Qualitat de Vida. La cohesió, la implicació i l’orgull de ser tonenc ens han de permetre que sigui més senzill tenir un poble atractiu pel visitant.

Noves Tecnologies
Per últim, des de la regidoria de Desenvolupament Local i Gestió Patrimonial també es té cura de l’aplicació de les noves tecnologies al poble, amb una prioritat durant aquesta legislatura, la implantació de la fibra òptica en el municipi.
Altres línies d’actuació en l’àrea de noves tecnologies són la interconnexió entre les diverses dependències municipals, la renovació tecnològica dels equips, la modernització i renovació de les aplicacions, l’optimització dels sistemes de telecomunicacions municipals o la creació i el suport d’espais per popularitzar l’ús de la xarxa (punts d’accés a Internet).

Contacta amb la regidoria:
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses
Tècnica de comerç, consum i turisme
Servei de Desenvolupament Local de la Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 11.12.2017 | 09:04