Seguretat Ciutadana

Jordi Vilamala i Romeu

La Regidoria de Seguretat Ciutadana té assignades diverses atribucions amb l'objectiu de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques, i fer complir les ordenances municipals i els bans. Aquesta Regidoria també actua en els àmbits de la protecció civil, la seguretat vial, la circulació, l'ordre públic, entre d'altres.

Aquests serveis es coordinen amb les tasques que fan altres cossos de seguretat. Amb aquesta finalitat es va crear la Junta Local de Seguretat, que presideix l'alcalde de la població.
El caràcter preventiu i proactiu de les línies d'actuació d'aquesta àrea forma part de la tasca de la Policia Local i està dins del marc de la seva funció diària.

Darrera actualització: 12.11.2018 | 14:44