Urbanisme

Josep Salom i Ges

La Regidoria d'Urbanisme s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal.

Cal remarcar que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Tona i que defineix el marc urbanístic del municipi.

Un aspecte important de l'àrea fa referència a la redacció i direcció de projectes. Els Serveis Tècnics municipals dissenyen els projectes d'edificació, de reforma d'equipaments municipals i d'urbanització de vials. També coordinen i fan el seguiment de les grans obres i infrastructures que es fan a la nostra població.

Es fan també activitats de control, seguiment i supervisió de les activitats amb transcendència urbanística que porten a terme els ciutadans en l'àmbit de l´edificació (llicències d´obres i altres).

Darrera actualització: 11.12.2017 | 09:00