Convenis

En aquest apartat, que s'actualitza trimestralment,  podeu consutar els convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l'Ajuntament de Tona i les persones privades i públiques.


REGISTRE DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

D’acord amb els articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern, l’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa als convenis de col·laboració.

La mateixa llei estableix que les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques o privades.

Així doncs, podeu consultar els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l'Ajuntament de Tona a partir del 2017 al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, des del següent enllaç:

-Clica i accedeix al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat  ( cal especificar aquestes dades abans de prémer el botó cercar: Organisme signant per part dels ens locals: Ajuntament de Tona)

Al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat hi trobareu la relació de convenis vigents, amb indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i obligacions que generen i el període de vigència. Però també les eventuals modificacions de qualsevol d’aquests paràmetres.

També podeu consultar la relació de convenis vigents segons exercici als següents documents:

Pel que fa als convenis l'objecte esencial dels quals sigui reconèxier l'atorgament d'una subvenció, es poden consultar a l'apartat web Subvencions

Darrera actualització: 21.01.2019 | 10:55
Darrera actualització: 21.01.2019 | 10:55