ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

Edifici construït l'any 2006 pensat específicament per a l'ús d'escola bressol, d'una sola planta en el qual hi ha ubicades 6 aules.

-CLICA I CONSULTA LA CARTA DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

L’ESCOLA COM A LLOC DE VIDA

L’escola bressol és el primer graó del sistema educatiu i com a tal, té unes característiques i una organització pròpies, adaptades i pensades per a cobrir les necessitats dels infants de 0 a 3 anys.

Els tres grans objectius de l’escola són:
• Que el nen convisqui amb uns companys, perquè vagi adquirint uns hàbits de convivència
• Que el nen desenvolupi la seva personalitat, el coneixement d’ell mateix i del món que l’envolta
• Que adquireixi uns hàbits, unes actituds i unes pautes de comportament, que el portin cap a la seva autonomia personal

Treballem per tal d’iniciar els infants en el respecte i solidaritat vers els altres. Infants actius, capaços d’experimentar, d’expressar-se, d’estimar i de ser feliços, en un ambient estimulant, de confiança, alegria i serenitat.

L’escola bressol no pot ni ha de substituir mai la família, sinó que és un suport i un recurs que la complementa. Fins i tot en el supòsit d’un ambient familiar òptim per a l’educació de l’infant, allò que una escola bressol pot aportar, és de més.

QUE PODEU TROBAR A L'ESCOLA BRESSOL?

Adreçat als nens:

- Uns companys de la seva edat amb els quals conviure
- Una dedicació exclusiva i professional de l’equip de mestres
- Un medi preparat per satisfer la necessitat que té el nen d’aprendre, respectant el seu propi ritme de desenvolupament

Adreçat als pares:

- Compartir per unes hores, l’atenció i l’educació dels vostres fills
- Elements d’informació i de formació pel què fa a l’educació de les primeres edats
- Possibilitat d’establir relacions amb altres pares i intercanviar experiències, dubtes, ...

FUNCIONAMENT INTERN DE L’ESCOLA BRESSOL

L’escola acull infants de 0 a 3 anys repartits en diferents aules segons l’edat, i depenent de la ràtio vigent que ve marcada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Cadascuna de les aules té un nom, i és assignada a una o dues mestres, segons les edats, que n’exerceixen la tutoria.

SERVEIS I HORARIS

El curs escolar comença la primera setmana de setembre (s’informa els pares del dia exacte a la primera reunió informativa que es fa a finals de juny), i acaba la quarta setmana de juliol, essent aquest últim mes l’horari intensiu, fins les 3 de la tarda.

L’horari escolar és de ¾ de 9 a les 12 del matí i de 3 a 5 de la tarda. Hi ha el servei d’acollida, dins de l’horari escolar, de les 12 a les 1 i de 2/4 de 3 a les 3.

L’horari extra és de ¾ de 8 a ¾ de 9 del matí. Concretament l’horari de la tarda, no es durà a terme si no hi ha un mínim de 7 infants.

Entrades:
- De ¾ de 8 a 2/4 de 9
- De ¾ de 9 a ¾ de 10
- De 2/4 de 3 a 2/4 de 4

Sortides:
- De ¾ de 12 a 13h. (sense dinar)
- De ¾ d’1 a la 1 (si dinen a l’escola i fan la migdiada a casa)
- de 2/4 de 3 a ¼ de 4
- de ¾ de 5 a les 5

A l’aula de lactants l’horari és flexible, però respectant sempre l’horari d’entrades i sortides prèviament establert entre la família i les mestres.
A la resta d’aules considerem que és important la constància en l’horari.

Recomanem que els infants no assisteixin a l’escola més de 8 hores diàries.

L’horari i atenció al públic, així com l’horari d’entrevistes amb les famílies, es concretaran amb les persones interessades.

CALENDARI ESCOLAR

El calendari de festes de l’escola és el següent:

- 3 festes anuals triades per l’escola d’acord amb la resta d’entitats educatives de Tona
- Nadal i Setmana Santa: segons dates marcades pel Departament d’Ensenyament
- 2 festes locals, designades per l’Ajuntament, que acostumen a ser el dilluns de la segona Pasqua, i el dia de Sant Andreu, el 30 de novembre

DE LA PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS

El primer contacte de les famílies amb el centre serà després de la jornada de portes obertes, en el moment de fer la preinscripció. Després de formalitzar la matrícula, se’ls convocarà a una reunió on se’ls informarà sobre l’organització i funcionament de l’escola.

Els pares i mares tenen una entrevista a l’inici del curs amb qui ha de ser la tutora del seu fill-a. Aquest contacte es mantindrà durant el període escolar, ja que els pares o tutors tenen dret a participar i conèixer la vida escolar del seu fill/a a través d’informes escrits o orals.

El curs 2006-07 es va constituir el Consell Escolar, format per, representants de les famílies, mestres, personal no docent, la direcció del centre i la regidoria d'ensenyament. Aquest consell no té poder decisori, però si té la intencionalitat d'afavorir més la participació dels diferents estaments. El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per dos anys. Els candidats es presenten voluntàriament i es trien mitjançant unes eleccions on totes les famílies participen.
Les propostes dels pares podran ser debatudes, acceptades i aprovades, o no, per aquest òrgan, sempre i quan estiguin basades en el fet educatiu i no afectin la línia pedagògica i l'organització interna del centre, que es plasma al seu NOFC, les normes d'aplicació del mateix a les que l'Ajuntament ha donat el seu vistiplau i al Programa Educatiu del Centre.
A l’escola existeix també l’espai Pa amb Xocolata, format per pares, mares i mestres. És un espai de trobada on les famílies i les mestres poden projectar idees, activitats i propostes entre d’altres, per portar a terme dins i fora del centre.

NORMES DE MATRICULACIÓ

Pel què fa les normes i dates de matriculació es seguirà amb caràcter general la normativa dictada per la Generalitat de Catalunya pel conjunt de centres docents.

EL MENJADOR ESCOLAR

L’empresa Teno és l’encarregada de gestionar els dinars de l’escola bressol, i una cuinera l’encarregada de fer-los cada dia des de la mateixa escola.
El menú de l'escola està elaborat per la mateixa empresa i revisat per l’equip de mestres, i està pensat per tal de poder garantir una dieta equilibrada i adequada a les edats dels vostres fills/es. Hi ha dos menús diferents segons quina és l’època de l’any: menú de primavera/estiu, menú de tardor/hivern.
El servei de menjador inclou també l'estona de migdiada necessària a cada grup.

PREUS PEL CURS 2016-17

1. Mensualitat.........................................................160,00 Euros

2. Abonament mensual:
Dinars................................................................... 125,00 Euros
Berenars.................................................................. 35,00 Euros
Horari extra de matí o de tarda................................... 38,00 Euros

3. Per cada servei:
Dinar sol............................................................... 10,00 Euros
Berenar sol............................................................ 2,50 Euros
Hores extres de matí o de tarda................................ 7,50 Euros

4. Material escolar (cada trimestre)..................................26,00 Euros

 

C/Carrer Verinal, 24 - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 125 848
Correu electrònic: paambxocolata@tona.cat
Horari:  
De ¾ de 8 a les 6
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 22.11.2017 | 14:22