Projecte Desendolla’t

El projecte està adreçat als centres d’ensenyament Infantil i Primària d’Osona i a les regidories d’Educació dels ajuntaments de la comarca. Es tracta d’un projecte transversal entre el Servei d’Educació i l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona.

L’objectiu del projecte és millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament públics i equiparar-la a la dels centres concertats mitjançant un conjunt de mesures que ens han de permetre assolir els resultats desitjats. D’aquesta manera permet assolir un triple benefici: mediambiental , en forma d’estalvi energètic; econòmic , en forma d’estalvi de despesa pública; i socioeducatiu , revertint als centres d’ensenyament part dels recursos econòmics reals estalviats ja sigui forma d’accions, materials o serveis que generin un benefici tangible per a la comunitat educativa.

L’Ajuntament de Tona va signar un conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal d’Osona, en data 9 de setembre de 2013, per desenvolupar el projecte a l’Escola de l’Era de Dalt durant el curs 2013-2014.

La sensibilització de la comunitat educativa esdevé indispensable per canviar hàbits i conductes, perquè hi ha estudis que posen de manifest que les escoles concertades tenen un comportament energèticament més responsable que les públiques.

El projecte ha ofert un programa de formació i de suport tècnic per al personal de l’Escola, en el procés i oferir eines per poder avaluar els costos energètics i prendre les mesures més adequades per reduir-los.

Els principals resultats del projecte són:

 

Darrera actualització: 18.02.2015 | 12:34
Darrera actualització: 18.02.2015 | 12:34