Tona.net@, és cosa de tots

Sota el títol Tona.net@,a inicis d’abril del 2013, s’engega una campanya que vol incidir sobre diferents aspectes que afecten el poble, entre els quals hi ha la línia de sensibilització i comunicació ambiental que inclou: prevenció i gestió de residus al municipi, fomentar l’ordenança municipal de tinença dels animals de companyia i fomentar el respecte pel mobiliari urbà.

2.- DIAGNÒSI PRÈVIA
Es detecta que a Tona, hi ha tota una sèrie de veïns que no fan bé la separació de residus, això suposo un augment de bosses al carrer i alhora genera una imatge de deixadesa que no es desitja. També hi ha un lleuger augment de la fracció de rebuig i una disminució de la qualitat dels residus recollits. Ja sigui per la pròpia crisi o per la deixadesa del sistema de recollida porta a porta. A més, hi ha un augment de caques de gossos al carrer que fan que la via pública estigui bruta. També s’incorpora la branca de respecte al mobiliari urbà per actuar sobre les accions incíviques sobre el material de la via pública i de propietat municipal.

  • 2.1- OBJECTIUS

- Augment de la qualitat dels residus recollits.
- Augment dels nivells de reciclatge i recuperació dels residus recollits
- Millora de l’estat de les papereres
- Millora de la imatge del poble
- Disminució de les caques de gos al carrer
- Fomentar l’ordenança sobre tinença dels animals de companyia
- Fomentar el bon ús dels equipaments municipals

  • 2.2.- A QUIN PÚBLIC S'ADREÇA?

A tot el municipi.

  • 2.3.- QUÈ ES VOL TRANSMETRE?

Que es vol tenir un poble net, tot fent bon ús dels equipaments i espais públics, disminuint la presència de caques al carrer i aconseguir augmentar la recollida selectiva tot millorant la qualitat dels residus recollits.

  • 2.4.- COM S'ACTUA?

                -2.4.1.- Edició de material gràfic
S’edita el material necessari per executar la campanya, des de l’edició de pancartes genèriques i pancartes de personatges de Tona, donant el missatge de la campanya relacionada amb la temàtica de residus. Edició de material de suport a la campanya, des d’una mascota que la gent fins a tota la documentació necessària per portar a terme la campanya.
                -2.4.2.- Planificació de les actuacions
- Es fa una divisió de les diferents zones d’actuació al municipi per poder arribar més directament als col•lectius implicats.
- Es fan les visites a domicili amb enquesta complimentada sobre la recollida de les deixalles.
- Es fa sensibilització ambiental entorn del món de les deixalles.
- Es deixen bosses que estiguin mal fetes amb un nou adhesiu identificatiu.
- S’identifiquen les bosses que estan mal fetes enviant la corresponent carta per part de l’ajuntament i si s’escau sancionant.
- Es rep suport del policia de proximitat que s’encarrega de donar a conèixer l’ordenança sobre la tinença dels animals de companyia i alhora vetllar pel bon ús dels equipaments municipals.
- Es dóna suport a les diferents àrees de persones, pel que fa les temàtiques de prevenció i de gestió de residus. Des del col•lectiu de les persones grans fins a les escoles passant per tota la població.

                 -2.4.3.- Valoració de les actuacions
- Augment en la qualitat de la fracció del reciclable recollida porta a porta. S’ha millorat la qualitat fracció de reciclables que arriba a la planta de triatge procedent del municipi de Tona.
- Millora en la imatge del municipi pel que fa a la neteja viària i es detecta una disminució de la presència de bosses al carrer.
- Disminució de bosses a dins de les papereres.

 

*Més informació sobre la campanya de Tona.net@al document de la columna dreta.

Darrera actualització: 05.03.2015 | 09:41
Darrera actualització: 05.03.2015 | 09:41