Projectes Urbanístics 2013

Nom del projecte: Parterre Passeig Sant Joan
Import: 10.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Arranjament de voreres
Import: 100.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Supressió barreres arquitectòniques
Import: 100.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Condicionament de la Biblioteca i de l'Era de Dalt
Import: 160.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Inversió Departament d'Ensenyament (l'Era de Dalt)
Import: 200.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Adequació de la calefacció de l'Escola de l'Era
Import: 105.252 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Adequació del sistema de climatització del pavelló esportiu, casal d'avis i Sala La Canal
Import: 97.616 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Millores a les Piscines Municipals
Breu descripció: Rejuntar els vasos d’ambdues piscines i reformar la piscina petita, arreglar els motors de la piscina i canviar els filtres, disposar de nous cloradors automàtics, canviar la instal•lació elèctrica dels vestidors i pintar-los de nou, instal•lació de calefactors, habilitació de dos lavabos per a minusvàlids i instal•lació de 3 jocs infantils i canvi de para-sols.
Import: 15.000

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Projecte de supressió de barreres arquitectòniques
Breu descripció: Supressió de barreres arquitectòniques en diverses voreres del poble i instal•lació de llum en les rotondes de Tona Sud i al pas soterrat.
Import: 100.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona i Diputació de Barcelona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Millores a l'Escola Pa amb Xocolata
Breu descripció: Substitució del cautxú del pati exterior, replantació de la gespa de la zona del pati, instal•lació d'una tanca perimetral de fusta al Parc Quatre Estacions i realització d'altres tasques de manteniment diverses a càrrec dels membres de la brigada municipal.
Import: 12.361 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Millores Escola el Castell
Breu descripció: Adequació de les pendents del pati exterior, el camp de futbol i la sorrera. Omplir la sorrera de sorra i les jardineres de terra vegetal. Instal•lació d'un aparcament per bicicletes. També s'han portat a terme treballs de manteniments: instal•lació d'una reixa protectora a la font, s'ha pintat tot el perfil metàl•lic del perímetre dels mòduls i s'ha repassat tot el filat exterior i manteniment de jardineria en general, entre d'altres petites accions.
Import: 3.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Millores a l'Escola l'Era de Dalt
Breu descripció: Pavimentació de l'exterior de les aules, arranjaments del pati d'Educació Infantil, passarel•la porxada que uneix els dos edificis de l'escola amb la corresponent pavimentació, instal•lació de clavegueram i desaigües, actuació en les aules de P4, P5 i Psicomotricitat de l'edifici d'infantil, pavimentació del terra de l'edifici de goma, instal•lació de minusvàlid i magatzem de material i pintura de l'exterior de l'edifici.
Import: 250.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Millores Biblioteca Caterina Figueras
Breu descripció: Tancaments i fusteria, renovació de la il•luminació interior, canvi de la caldera, instal•lació d'un sistema de refrigeració, entre d'altres.
Import: 100.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Instal•lacions xarxa d'aigua
Import: 60.000 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Edificis i altres construccions
Import: 26.500 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Ampliació Camp de les Lloses
Import: 684.850 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Adequació edifici Escola l'Era de Dalt
Import: 47.345 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Adequació sistema condicionament tèrmic Biblioteca
Import: 99.533 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Maquinària, instal•lacions i estris
Import: 89.191 € ______________________________________________________________________________

Nom del projecte: Elements de transport
Import: 23.270 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Mobiliari i estris
Import: 39.161 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Equips per procedir informació
Import: 7.500 €

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Altres projectes
Import: 10.668 €

Darrera actualització: 17.03.2015 | 12:33

Imatges

Millores a l'Escola de l'Era de Dalt Millores a l'Escola l'Era de Dalt
Darrera actualització: 17.03.2015 | 12:33